Hea teada

Rendisumma tasutakse kohapeal enne rendiperioodi algust sularahas või arve alusel ülekandega kokkulepitud ajaks.

Haagiste kasutamine

Enne väljasõitu kontrollida:
– haakeseadme ja selle kinnitusdetailide korrasolekut
– haagise ja auto kokkuhaakimise kindlust, haagise ohutross peab olema kinnitatud auto külge
– tulede korrasolekut
– rataste kinnitust
– koorma kinnitust
– esi- ja tagaluuk oleksid suletud või eemaldatud
Haagise koorma kaal ei tohi ületada tüübivastavuse tunnistuse järgset kandevõimet. Haagise täismass ei tohi ületada vedukautole valmistajatehase poolt ettenähtud piiranguid. Selliste piirangute puudumisel tohib vedukauto haakes kasutada piduriteta haagist täismassiga kuni 50% vedukauto täismassist, kuid mitte 3500 kg. Piduritega haagise täismass ei tohi olla suurem kui vedukauto täismass. Vertikaalne koormus haakeseadmele tohib olla kuni 10% haagise täismassist, kuid mitte suurem kui haakeseadmele märgitud väärtus.

Juhtimisõigused

Juhiloa B kategooria – auto koos haagisega (võib olla ka piduritega haagis kogukaaluga üle 750 kg) kui autorongi registrimass ei ületa 3500 kg ja haagise registrimass ei ületa veduki tühimassi.
Juhiloa C kategooria – veoste veoks ettenähtud auto koos kerghaagisega (s.o.haagis kogukaaluga kuni 750 kg) kui auto või autorongi registrimass on üle 3500 kg.
Juhiloa D kategooria – sõitjate veoks ette nähtud auto (üle 8 istekoha lisaks juhikohale) koos kerghaagisega .
Juhiloa E kategooria (s.h. BE, CE, DE) – auto koos haagisega, mille registrimass on suurem B, C või D kategooriaga lubatust